PEELRAND CLASSIC

De PeelRand Classic (PRC) is een eenvoudig, dagvullend kaartleesevenement, dat op zondag 19 september 2021 verreden wordt in de Nederlandse gemeente Leudal en Weert.

Er kan worden gestart in drie klassen:

Alle klassen tellen mee voor het NRF klassieker kampioenschap 2021, mits het deelnemend voertuig op de dag van het evenement 30 jaar of ouder is.

De overige deelnemers doen wel mee voor het dagklassement.

STARTLOKATIE:

We zijn dit jaar te gast in het Midden Limburgse dorpje Grathem..

ORGANISATIE:

De organisatie is in handen van ASC Van Hornerijders uit Weert en AC Gaef um Gaas uit Venlo.

Organisatiecommissie:

Jack Stienen: Wedstrijdsecretariaat (o.a. deelnemersadministratie en -contacten), penningmeester, webmaster;

Wiel Coopmans: wedstrijdleider, webmaster;

Huub Knippenbergh: PR, contactpersoon start- finishlocatie;

Jos Theuerzeit: PR, hoofd telkamer;

Adri Funhoff: Uitzetter;

Ad van der Werf: Uitzetter.

Afdrukken