Inschrijven

De inschrijving voor de PeelRand Classic op 5 april 2020 is geopend.

Onder de button INSCHRIJVEN en klikken op Deelnemers, kunt u controleren of uw inschrijfgegevens correct zijn opgenomen.

Ook is het mogelijk dat u hebt ingeschreven maar uzelf niet in die lijst ziet staan,

Voor beide gevallen geldt:  meld dat meteen via info@peelrandclassic.nl en we corrigeren dat.

 

De Startlijst wordt over enkele weken gepubliceerd.

Inmiddels is ook het Bijzonder Reglement beshcikbaar, onder de button PEELRAND CLASSIC kunt u dat inzien of downloaden.

 

De Organisatie